🔵 رزومه و سوابق استاد وزیری فر

  • 🔸 مدرس عربی با 31 سال سابقه تدریس در دبیرستان های تیزهوشان، فرزانگان، نمونه و غیرانتفاعی های دیگر

  • 🔹 20سال سابقه تدریس در دانشگاه

  • 🔸 مدرس رتبه های تک رقمی، دورقمی و سه رقمی کنکور در رشته های ریاضیا، تجربی، انسانی و هنر مدارس سمپاد یزد