لیست اساتید گروه آموزشی سرنخ یزد

برای مشاهده رزومه و سوابق هر دبیر، برروی آن کلیک کنید

دکتر محمد اکبرنژاد

مشاور برجسته کنکورسراسری

استاد نیکوبخت

دبیر درس زیست شناسی

استاد علیرضا جلالی

دبیر درس زبان انگلیسی

استاد یدالله امیری کیا

دبیر درس ادبیات فارسی

استاد حجت خادمی

دبیر درس فیزیک

استاد وزیری فر

دبیر درس عربی

استاد سعید شرفی

دبیر درس زیست شناسی

استاد مجید غنچه علی

دبیر درس شیمی

استاد مهدی شریفی

دبیر درس فیزیک