🟦 رزومه و سوابق استاد سعید شرفی

  •  
  • 🔸 مؤلف کتاب زیست جامع منتشران

  • 🔹 طراح سؤالات قلمچی

  • 🔸 ویراستار کتب گاج و خیلی
    سبز
  • 🔹 مدرس مدارس سمپاد

  • 🔸 مدرس دانش آموزان برتر کنکور