شيمي

نمایش دادن همه 2 نتیجه

 • avatar

  آموزش دوبل مبحث ایزوتوپ + مخلوط شناسی

  Double Topic In On Course (Isotope & Mixtureology)

  34,000 تومان

  • 1:22:36

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 6

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  آموزش مهارت های حل مسائل شیمی

  39,000 تومان

  • 1:32:54

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 20

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی