🟦 رزومه و سوابق استاد مهدی شریفی

  •  
  • 🔸 کارشناس دبیری فیزیک و کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی

  • 🔹 دبیر مدارس سمپاد، نمونه، شاهد و غیرانتفاعی های یزد

  • 🔸 برگزارکننده همایش های جمع بندی فیزیک کنکور در چند ساعت

  • 🔹مدرس رتبه های زیر هزار کنکور