🟢 رزومه و سوابق استاد محمد غلامزاده


  • 🔸 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه یزد

  • 🔹 مدرس کنکور مدارس نمونه و غیرانتفاعی یزد

  • 🔸 مدرس رتبه های زیر 1000 در کنکور 4 سال اخیر

  • 🔹 رتبه برتر کنکور ارشد و کارشناس تخصصی زبان عرب
0