🟤 رزومه و سوابق استاد علی رفیعی

  •  
  • 🔸 مؤلف و عضو دپارتمان آموزشی کاگو

  • 🔹 ویراستار انتشارات تخته سیاه

  • 🔸 مدرس مراکز آموزشی معتبر اصفهان، یزد و شیراز

  • 🔹 طراح آزمون آزمایشی مندلیف آنلاین

  • 🔸 دانشجوی دکتری داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره هاي آموزشي استاد

Courses
اوه! هیچ محصولی یافت نشد.