🟡 رزومه و سوابق استاد عبدالرضا نیکوبخت

  •  
  • 🔸 فوق لیسانس زیست شناسی

  • 🔹 25سال سابقه تدریس

  • 🔸بیش از 20 سال سابقه تدریس کنکور

  • 🔹 مدرس همایش های کل شهرستان 

  • 🔸 مدرس رتبه های 2رقمی و 3رقمی کنکور سراسری

  • 🔹 مدرس دانش آموزان زیادی با درصد بین 80 تا 90 درصد در کنکورهای مختلف