🟣 رزومه و سوابق استاد علیرضا جلالی

  •  
  • 🔸 دبیر زبان انگلیسی و کارشناس ارشد برنامه ریزی

  • 🔹 دبیر مدارس تیزهوشان، نمونه و شاهد یزد

  • 🔸 برگزارکننده همایش های جمع بندی زبان کنکور در یک روز

  • 🔹 نویسنده کتاب های: رمز، واژه، زبان کنکور و کتاب کنکور 3 در 1