وضعیت پاسخ دهی رتبه های برتر در کنکور 97 - گروه سرنخ