اطلاعيه مهم سازمان سنجش اموزش کشور در خصوص پذيرش رشته‌هاي صرفاً براساس سوابق تحصيلي در آزمون سراسري - گروه سرنخ