مهلت مجدد ثبت نام در کنکور سراسری از 19 اسفندماه - گروه سرنخ